Groenteteelt in de serre

 

Laatst gepost :

 

 

 

Wees bewust van je gedachten, want ze worden woorden

Wees bewust van je woorden, want ze worden daden

Wees bewust van je daden, want ze worden gewoonten

Wees bewust van je gewoonten, want ze worden je karakter

En wees bewust van je karakter, want ze word je lot

Want we worden wat we denken

 

Echte verhalen

Groenteteelt in de serre

 

 

Meststoffen (ook die in compost) zijn chemisch gesproken verbindingen van kalium, fosfor, stikstof, mangaan, magnesium, selenium, enz.

Dikwijls oxydes die in contact met vocht evolueren naar zouten.

Chemici onder mijn lezers mogen wat mij betreft de zaak verder uitspitten en delen met geïnteresseerden. De planten nemen een deel ervan op, de rest spoelt mettertijd uit,

vooral onder invloed van neerslag.

En dat is nu net het probleem in de

serre, daar is geen neerslag.

De planten krijgen net genoeg water om het groeiproces vlot aan de gang te houden,

meer vocht werkt alleen maar schimmel en wortelrot in de hand.

Dus daar stapelen jaar na jaar de zouten zich op tot de concentratie zo hoog is dat de

planten 'verbranden'. Dat willen we niet, vandaar het intensief doorspoelen van

de serre, ieder jaar opnieuw.

 

 

Alle rechten voorbehouden, het is verboden om teksten te kopieren.

Sites die ik nog host :