De val van Prometheus

 

Laatst gepost :

 

 

 

Wees bewust van je gedachten, want ze worden woorden

Wees bewust van je woorden, want ze worden daden

Wees bewust van je daden, want ze worden gewoonten

Wees bewust van je gewoonten, want ze worden je karakter

En wees bewust van je karakter, want ze word je lot

Want we worden wat we denken

 

Echte verhalen

De val van Prometheus, over de keerzijden;

Ton Lemaire, Ambos Amsterdam 2010

 

Vele in Seizoenen verschenen boekbesprekingen behandelen aspecten van het tuinieren in de praktijk. Beslist een noodzakelijk onderdeel, maar ecologisch tuinieren is voor mij beduidend meer dan het beoefenen van een milieuvriendelijke hobby of louter groentegewin. Het is het veruitwendigde resultaat van mijn filosoferen over de aanwezigheid van de mens op aarde.

Het lijkt me noodzakelijk om, naast het verwerven van kennis over de technische aspecten van het ecologisch tuinieren, eveneens over onze ecologische activiteiten te reflecteren in een breder maatschappelijk-cultureel-filosofisch kader.

 

Wie daar ook zo over denkt, zal genoegdoening – lees: stof ter overweging – vinden in bovengenoemd boek. Het heeft me mateloos geboeid. Vaag vermoede of nauwelijks geformuleerde ideeën staan erin scherp gesteld. En het is, hoewel verschenen in 2010, actueler dan ooit.

 

Laat me ter aanbeveling volstaan met het kopiëren van enkele passages uit de achterflap. Deze zijn m.i. nauwelijks commercieel gekleurd. Na lezing van het boek kan ik het er volledig mee eens zijn.

 

Een wonder van nuance, redelijkheid en diepgang. Het ideale handboek voor het denken over duurzaamheid. (Vrij Nederland)

 

Onze maatschappij is geobsedeerd door economische groei, verslaafd aan en daardoor verstrikt geraakt in een behoeftenspiraal. In het licht van de naderende schaarste aan fossiele brandstoffen blijkt ze een kolos op lemen voeten te zijn, verblind door de illusie dat de moderne technologie voor alles een oplossing heeft, de aarde onuitputtelijk is en de mens onbeperkte mogelijkheden heeft. Volgens Ton Lemaire vloeit dit alles voort uit het geloof in de vooruitgang, bij uitstek de religie van de moderniteit...

 

In De val van Prometheus stelt Lemaire deze overmoed aan de kaak. Hij pleit voor vrijwillige eenvoud, een kleine ecologische voetafdruk en een herwaardering voor het kleinschalige en lokale. Hij meent dat er een fatale samenhang bestaat tussen vooruitgang en vernietiging, waaraan we alleen kunnen ontsnappen als we ons bevrijden van een denk- en productiewijze die zowel mensen als de aarde opoffert aan haar megalomane projecten en onmatige groei.

 

Door de verscheidenheid van perspectieven en besproken onderwerpen … is deze kritische diagnose van onze cultuur een betrokken en levendig boek dat door de economische crisis een onverwachte actualiteit heeft gekregen...

 

Ton Lemaire is antropoloog en filosoof, hij doceerde enkele decennia geleden cultuurfilosofie en ethiek aan de universiteit van Nijmegen. Tegen het einde van de jaren tachtig besloot hij zijn inzichten om te zetten in daden: hij liet zijn familiaal en professioneel leven achter zich en vestigde zich in de Dordogne. Sindsdien leeft ie in hoge mate zelfvoorzienend, consequent in overeenstemming met zijn inzichten, met een behoorlijk lage ecologische voetafdruk. Hij noemt zichzelf een ecologische vluchteling, zijn ecofilosofie spiritueel naturalisme. Hij ziet een zich langzaam voltrekkende mutatie van de mens en vraagt zich af of we onbeperkt aanpasbaar zijn. Hoeveel beton en asfalt, hoeveel lawaai, vernieling en mobiliteit kunnen we nog verdragen ? Zullen we ons ooit echt thuis voelen in een technotoop met een hoge graad van delocalisering zoals die van ons gevraagd wordt door een marktgerichte samenleving die meer en meer door het proces van globalisering gestuurd wordt ?

 

Wie geprikkeld is om meer te weten, leze het boek. En googelen kan nooit kwaad.

 

Dirk Laureyssens

 

 

Alle rechten voorbehouden, het is verboden om teksten te kopieren.

Sites die ik nog host :